Hautajaisten suunnittelun tarkistuslista

Hautajaiset pitää järjestää mahdollisimman pian läheisen kuoleman jälkeen. Hautaustoimisto Nokian suunnalla voi hoitaa kaiken avaimet käteen -pakettina, mutta täyden palvelun pakettina järjestettävät hautajaiset tulevat tietenkin kalliimmaksi. Lähiomaisten kannattaa osallistua hautajaisten järjestämiseen myös siksi, että se voi olla terapeuttista. Järjestelyjen tekeminen antaa muuta ajateltavaa surun keskellä, ja ovathan huolella järjestetyt hautajaiset kaunis tapa kunnioittaa poisnukkunutta. Tässä tarkistuslista hautajaisia suunnitteleville omaisille!

Hautaustoimiston valinta

Kun tieto omaisen poisnukkumisesta on saatu, tulee omaisten valita hautaustoimisto. Ilman hautaustoimistoa hautajaisten järjestäminen ei onnistu, sillä esimerkiksi vainajan kuljettamista ei saa tehdä muulla kuin tarkoitukseen varatulla autolla. Tällainen auto löytyy vain hautaustoimistojen kautta.

Hautaustoimisto hoitaa monet viralliset asiat omaisten puolesta, kuten hautausluvan hankkimisesta. Hautaustoimiston väki huolehtii myös vainajan pukemisesta – asia, mitä ei ole enää tapana tehdä omaisten toimesta.

Sairaalan väki ei saa suositella mitään tiettyä hautaustoimistoa, vaan sopiva hautaustoimisto on valittava esimerkiksi tuttavien suositusten tai Google-haun perustella.

Suruliputus

Monet suomalaiset haluavat nostaa taloyhtiön, vainajan kotitalon tai esimerkiksi palvelutalon lipun puolitankoon kuolinpäivänä. Lippu kuuluu nostaa ensin ylös asti, ja hilata sitten alemmas. Jos kuolema tapahtuu vasta illansuussa tai yöllä, voidaan suruliputus siirtää seuraavaan päivään.

Suruliputus

Budjetti

Aivan ensimmäisiä huomioon otettavia asioita hautajaisia suunnitellessa on budjetti – eli se, kuinka paljon hautajaisiin voidaan käyttää rahaa. On tapana, että hautajaiset ja muistotilaisuus maksetaan kuolinpesän varoista. Hautajaisiin tarvittavat varat voidaan ottaa käyttöön ennen vainajan velkojen maksamista. Jos rahat eivät riitä vainajan velkoihin kohtuullisten hautauskulujen jälkeen, jäävät velkojat ilman saataviaan – velat eivät nimittäin periydy.

Mikäli kuolinpesä on varaton, voi minimihautauskuluihin hakea avustusta vainajan viimeisimmän asuinpaikan sosiaalitoimistosta. Toisinaan omaiset haluavat maksaa hautajaiset, jos pesässä ei ole tarpeeksi rahaa.

Arkun ja arkunkantajien hankkiminen

Hautaustoimisto osaa esitellä erilaisia arkkuvaihtoehtoja. Ekologinen arkku on esimerkiksi puuarkku, minkä vuoraus on tehty kompostoituvasta kankaasta. Omaiset voivat sopia keskenään siitä, ketkä kantavat arkkua. Jos omaisia ei ole tarpeeksi, voi arkunkantajia tiedustella hautaustoimistolta tai seurakunnalta.

Jos vainaja on tarkoitus tuhkata, käy arkuksi pahviarkku, tarvitaanhan sitä lähinnä krematorioon toimittamista varten. Tuhkauksen jälkeen tuhkat laitetaan uurnaan, mikä voi olla esimerkiksi pahvinen tai keraaminen.

Uurna voidaan haudata hautausmaalle, tai sitä voidaan säilyttää esimerkiksi kotioloissa. Tuhkat voi myös ripotella maahan tai vesialueelle, tietenkin maa- tai vesialueen omistajan luvalla.

Hautajaisten ja hautapaikan varaaminen

Hengellisten hautajaisten tiimoilta ollaan yhteydessä seurakuntaan. Uskonnottomat hautajaiset voidaan pitää vaikkapa haudalla, ja puhujan voi tilata esimerkiksi siviilijärjestöjen palvelukeskuksesta Pro-Seremonioista.

Hautapaikan saa seurakunnan kautta uskonnosta ja kirkkoon kuulumisesta riippumatta. Hautapaikasta maksetaan tietty maksu, ja myös haudan kaivamisesta ja peittämisestä laskutetaan erikseen.

Jos vainajan toiveet tiedetään, on hautajaisten suunnitteleminen helpompaa. Muussa tapauksessa omaisten tulee pohtia keskenään, millaiset hautajaiset kuollut omainen olisi tahtonut.

Muistotilaisuuden järjestäminen

Hautaustoimisto voi auttaa myös muistotilaisuuden järjestämisessä suosittelemalla sopivaa juhlapaikkaa ja pitopalvelua.

Hautauspäivänä voidaan suruliputtaa sekä vainajan kotona että muistotilaisuuspaikassa. Hautajaisten päätyttyä lipun voi nostaa loppupäiväksi täyssalkoon.

Jos omaiset ovat pitkänmatkalaisia, pidetään perunkirjoitus (joskus myös perinnönjako) toisinaan heti muistotilaisuuden jälkeen.

Kukkalaitteiden tilaaminen ja kuolinilmoituksen laatiminen

Kukat

Monen hautaustoimiston yhteydessä toimii kukkakauppa, mistä on helppo tilata arkkulaite, muistolaite ja mahdolliset kukat muistotilaisuuden kaunistamiseksi.

Jos omaiset haluavat laittaa lehteen kuolinilmoituksen, kannattaa se laatia ja tilata hyvissä ajoin. Kuolinilmoituksessa voi olla jokin kaunis värssy. Kuolinilmoituksessa voi kertoa, toivotaanko paikalle kaikkia vainajan läheisiä, vai halutaanko hautajaiset ja/tai muistotilaisuus viettää vain lähiomaisten kesken.

Kutsujen lähettäminen ja käsiohjelman laatiminen

Kutsu hautajaisiin voidaan lähettää postitse tai vaikka WhatsAppilla. Vainajan läheisille voi myös soittaa kutsuakseen heidät hautajaisiin. Moni voi saada vasta tässä vaiheessa tiedon läheisensä poismenosta, joten puhelinsoitoille kannattaa varata aikaa.

Käsiohjelman laatiminen ei ole pakollista. Kannattaa kuitenkin suunnitella karkea ohjelmarunko, missä on tilaa myös spontaaneille puheenvuoroille, kenties myös yhteislauluille.